ข้อมูลงบประมาณ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
Untitled Document
งบประมาณ
 
ปีการศึกษา 2557 - 2561


    งบประมาณ (หน่วย:บาท)

 
     รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ (บกศ.) เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน - - - - -
เงินเดือนประจำตำแหน่ง - - - - -
ค่าจ้างประจำ - - - - -
ค่าจ้างชั่วคราว 570,961.07 1,675,041.00 4,030,922.00 - 6,276,924.07
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,270,937.99 - - - 4,270,937.99
ค่าตอบแทน 711,622.00 1,331,926.00 5,290,370.00 - 7,333,918.00
ค่าใช้สอย 1,789,123.66 2,345,895.00 383,469.25 - 4,518,487.91
ค่าวัสดุ 2,529,539.74 318,495.81 578,982.71 407,157.38 3,834,175.64
ค่าสาธารณูปโภค 884,496.38 - 481,563.30 - 1,366,059.68
ค่าครุภัณฑ์ 1,268,000.00 481,030.00 - - 1,749,030.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - -
ค่าหนังสือเรียน - - 2,220,154.95 - 2,220,154.95
ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - 1,514,700.00 - 1,514,700.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน - - 856,290.00 - 856,290.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 807,878.50 - 807,878.50
งบอื่น ๆ - 21,350.00 10,978.06 - 32,328.06
รวมทั้งหมด 12,024,680.84 6,173,737.81 16,175,308.77 407,157.38 34,780,884.80

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909401
วันนี้วันนี้276
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5051
เดือนนี้เดือนนี้14853
ทั้งหมดทั้งหมด2909401
IP ของคุณคือ 3.209.80.87
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 12