ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2555-2564
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 3 ปี
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดีจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขางานการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขางานการจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
สาขางานเชฟอาหารไทย (ทวิภาคี)
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเซฟอาหารไทย
สาขางานเซฟอาหารไทย (รับจาก ปวช.)
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูล 31 พฤษภาคม 2564
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3566734
วันนี้วันนี้144
เมื่อวานเมื่อวาน690
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4729
เดือนนี้เดือนนี้21422
ทั้งหมดทั้งหมด3566734
IP ของคุณคือ 3.214.224.207
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 3