ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2555-2562
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 3 ปี
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขางานแฟชั่นดีไซน์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว

 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
 
ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม

 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานเซฟอาหารนานาชาติ
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูล 12 มิถุนายน 2562
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909370
วันนี้วันนี้245
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5020
เดือนนี้เดือนนี้14822
ทั้งหมดทั้งหมด2909370
IP ของคุณคือ 171.6.248.33
?
UNKNOWN
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 10