ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2555-2563
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 3 ปี
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดีจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขางานการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขางานการจัดการคลังสินค้า
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเซฟอาหารไทย
สาขางานเซฟอาหารไทย (รับจาก ปวช.)
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูล 16 กรกฎาคม 2563
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3345103
วันนี้วันนี้314
เมื่อวานเมื่อวาน557
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4660
เดือนนี้เดือนนี้22584
ทั้งหมดทั้งหมด3345103
IP ของคุณคือ 3.235.11.178
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 5