ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2555-2559
 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
สาขางานการท่องเที่ยว
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขางานการท่องเที่ยว
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
 
     หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
    รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูล 28 มิถุนายน 2559
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

665008
วันนี้วันนี้411
เมื่อวานเมื่อวาน4607
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้39487
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด665008
IP ของคุณคือ 54.92.201.232
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 43