ข้อมูลบุคลากร

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

<!doctype html>Untitled Document

จำนวนบุคคลากร
 
 
ปีการศึกษา 2557 - 2561

    เพศชาย
    เพศหญิง
 
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2561
(หน่วย : คน
)
ประเภทบุคลากร อัตรากำลัง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้บริหาร 1 4 5 - 5 - -  
ข้าราชการครู 11 53 64 - 37 37 -
บุคลากรทางการศึกษา - 1 1 - - 1 -  
พนักงานราชการ 4 15 19 - 4 15 -
ครูพิเศษสอน 6 23 29 - 7 22 -
ลูกจ้างประจำ 3 3 6 - - - 6
ลูกจ้างชั่วคราว 6 24 30 - - 15 15
รวม 31 123 154 - 53 80 21

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา
(หน่วย : คน
)

ประเภทวิชา ครูประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
คหกรรม                
ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 2 - - 1 - 3
อาหารและโภชนาการ - 7 1 4 - - 12
คหกรรมทั่วไป - 3 1 2 - 1 7
รวม - 12 2 6 1 1 22
พาณิชยกรรม              
การบัญชี 1 10 - - - 2 13
การเลขานุการ - 8 - - - 1 9
การตลาด - 4 - - - 1 5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 - 2 1 3 12
รวม 5 24 - 2 1 7 39
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                
การโรงแรม - 4 - - 1 1 6
การท่องเที่ยว - 1 - 1 - 1 3
รวม - 5 - 1 1 2 9
ศิลปกรรม                
วิจิตรศิลป์ 2 - - - - 1 3
ออกแบบ - 2 - - 1  1 4
คอมพิวเตอร์กราฟิก - 2 1 - - - 3
รวม 2 4 1 - 1 2 10
สามัญสัมพันธ์              
สามัญสัมพันธ์ 4 8 - 3 4 11 30
สัมพันธ์ธุรกิจ - 2 - 1 - 2 5
รวม 4 10 - 4 4 13 35
รวมทั้งหมด 11 55 3 13 8 25 115
66 16 33 115
 
ที่มา : งานบุคลากร ปรับปรุงข้อมูล 25 กรกฎาคม 2561
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2553
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2299754
วันนี้วันนี้1716
เมื่อวานเมื่อวาน2544
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1716
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด2299754
IP ของคุณคือ 54.80.87.62
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 376