ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2557-2561
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 
     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ตกรุ่น รวม
พาณิชยกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 5 22 175 5 10 167 5 14 149 - - 46 491
การตลาด 2 13 65 2 14 51 2 6 43 - - 33 159
การเลขานุการ 1 - 50 2 2 42 2 1 37 - - 3 129
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 66 89 4 38 88 4 68 43 - - 172 220
ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 0 0 0 1 0 3 1 1 2 - - 1 5
รวม 12 101 371 14 64 231 14 90 274 - - 255 1004
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  วิจิตรศิลป์ 1 14 10 1 6 5 1 6 3 - - 26 18
ออกแบบ 1 11 8 1 4 0 1 4 6 - - 19 14
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 50 31 2 29 17 2 17 21 - - 96 69
รวม 4 75 49 4 39 22 4 27 30 - - 141 101
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 1 13 16 2 0 3 1 2 9 - - 15 28
อาหารและโภชนาการ 3 40 93 3 27 64 3 22 65 - - 89 222
คหกรรมศาสตร์ 2 15 40 2 1 42 2 4 32 - - 20 114
รวม 6 68 149 7 28 109 6 28 106 - - 124 364
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรม 2 7 73 2 8 50 2 9 58 - - 24 181
การโรงแรม(MiniEP) 1 7 20 1 3 7 1 2 7 - - 12 34
การโรงแรม (ทวิภาคี) 1 10 33 1 2 21 1 6 17 - - 18 71
การท่องเที่ยว 1 6 41 1 8 32 1 6 22 - - 20 95
รวม 5 30 167 5 21 110 5 23 104 - - 74 381
รวมระดับ ปวช. 27 274 736 30 153 472 29 168 514 - - 594 1850


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 เทียบโอนฯ ตกรุ่น รวม
บริหารธุรกิจ ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 3 5 110 3 0 103 - - - - - 5 213
การตลาด 1 2 38 1 3 36 - - - - - 5 74
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 20 35 2 17 41 - - - - - 37 76
การจัดการทั่วไป 1 0 36 1 0 28 - - - - - 0 64
รวม 7 27 219 7 20 208 - - - - - 48 424
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 22 10 2 9 5 - - - - - 31 15
รวม 2 22 10 2 9 5 - - - - - 31 15
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 1 0 2 0 0 0 - - - - - 0 2
อาหารและโภชนาการ 1 5 14 1 1 20 - - - - - 6 34
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 1 6 12 1 3 6 - - - - - 9 18
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 1 5 17 1 3 6 - - - - - 8 23
การบริหารคหกรรมศาสตร์ 2 3 9 2 0 14 - - - - - 3 23
รวม 6 19 54 5 7 46 - - - - - 26 100
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรมและบริการ 1 1 9 1 0 8 - - - - - 1 17
การโรงแรมและบริการ(ม.6) 1 5 28 1 0 24 - - - - - 5 52
การโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี) 1 4 22 1 0 24 - - - - - 4 46
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 1 3 17 1 0 12 - - - - - 3 29
รวม 4 13 76 4 0 68 - - - - - 13 144
รวมระดับ ปวส. 19 81 359 18 38 327 - - - - - 125 686
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2789636
วันนี้วันนี้370
เมื่อวานเมื่อวาน487
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2063
เดือนนี้เดือนนี้13290
ทั้งหมดทั้งหมด2789636
IP ของคุณคือ 18.234.111.56
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 14