ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2557-2562
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 
     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ตกรุ่น รวม
พาณิชยกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 5 10 190 5 19 153 5 9 152 - - 38 495
การตลาด 2 12 70 2 10 45 2 13 47 - - 35 162
การเลขานุการ 1 3 46 1 0 39 2 2 39 - - 5 124
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 80 90 4 53 73 4 35 79 - - 168 242
ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 - - 0 2
รวม 12 105 396 12 82 310 14 59 319 - - 246 1,025
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  วิจิตรศิลป์ 1 5 13 1 8 7 1 4 5 - - 17 25
ออกแบบ 1 17 8 1 9 7 1 0 6 - - 26 21
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 64 27 2 28 24 2 29 16 - - 121 67
รวม 4 86 48 4 45 38 4 33 27 - - 164 113
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 1 2 20 1 1 6 2 1 2 - - 4 28
อาหารและโภชนาการ 4 45 115 3 32 72 3 23 57 - - 100 244
คหกรรมศาสตร์ 2 6 37 2 10 30 2 1 34 - - 17 101
รวม 7 53 172 6 43 108 7 25 93 - - 121 373
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรม 2 7 80 2 8 63 2 7 45 - - 22 188
การโรงแรม(MiniEP) 1 2 35 1 6 14 1 3 5 - - 11 54
การโรงแรม (ทวิภาคี) 1 3 40 1 9 29 1 2 19 - - 14 88
การท่องเที่ยว 1 6 40 1 7 31 1 6 29 - - 19 100
รวม 5 18 195 5 30 137 5 18 98 - - 66 430
รวมระดับ ปวช. 28 262 811 27 200 593 30 135 537 - - 597 1,941


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 เทียบโอนฯ ตกรุ่น รวม
บริหารธุรกิจ ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 4 12 125 3 5 102 - - - - - 17 227
การตลาด 1 4 38 1 2 33 - - - - - 6 71
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 42 34 2 18 30 - - - - - 60 64
การจัดการทั่วไป 1 0 35 1 0 32 - - - - - 0 67
รวม 8 58 232 7 25 197 - - - - - 83 429
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 15 8 2 19 11 - - - - - 34 19
รวม 2 15 8 2 19 11 - - - - - 34 19
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 2 0 6 1 0 2 - - - - - 0 8
อาหารและโภชนาการ 1 3 8 1 5 13 - - - - - 8 21
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 1 8 16 1 3 9 - - - - - 11 25
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 2 14 22 1 5 17 - - - - - 19 39
การบริหารคหกรรมศาสตร์ 3 2 6 2 2 8 - - - - - 4 14
รวม 9 27 58 6 15 49 - - - - - 42 107
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรมและบริการ 1 2 30 1 1 9 - - - - - 3 39
การโรงแรมและบริการ(ม.6) 1 4 25 1 5 22 - - - - - 9 47
การโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี) 1 2 19 1 2 18 - - - - - 4 37
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 1 2 13 1 3 16 - - - - - 5 29
รวม 4 10 87 4 11 65 - - - - - 21 152
รวมระดับ ปวส. 23 110 385 19 70 322 - - - - - 180 707
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909418
วันนี้วันนี้293
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5068
เดือนนี้เดือนนี้14870
ทั้งหมดทั้งหมด2909418
IP ของคุณคือ 3.209.80.87
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 7