ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2557-2563
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 
     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 7 130 9 147 17 135 445
การตลาด 10 47 10 47 9 42 165
การเลขานุการ 0 31 2 30 0 35 98
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 85 71 71 49 67 399
รวม 73 293 92 259 75 279 1,107
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 10 12 1 6 7 6 42
ออกแบบ 11 12 15 5 3 5 51
คอมพิวเตอร์กราฟิก 44 35 51 21 25 16 192
รวม 65 59 67 32 35 27 285
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 4 5 1 16 1 4 31
อาหารและโภชนาการ 19 88 43 98 29 67 344
ธุรกิจอาหาร 11 29 0 0 0 0 40
ดอกไม้และงานประดิษฐ์ 4 26 3 8 1 10 52
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 0 0 2 15 9 19 45
รวม 38 148 49 137 40 100 512
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 2 70 7 55 7 58 199
การโรงแรม(MiniEP) 5 34 2 26 6 14 87
การโรงแรม (ทวิภาคี) 4 33 2 33 9 29 110
การท่องเที่ยว 5 34 7 35 7 28 116
รวม 16 171 18 149 29 129 512
รวมระดับ ปวช. 192 671 226 613 179 535 2,416


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 8 118 12 121 258
การตลาด 2 31 4 36 73
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 39 27 66
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 22 30 0 0 52
การจัดการทั่วไป 0 0 0 30 30
การจัดการ 1 38 0 0 39
การจัดการคลังสินค้า 7 25 0 0 32
รวม 39 242 55 214 550
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  คอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช. 8 3 0 0 11
คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.6 3 8 0 0 11
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ปวช. 0 0 4 3 7
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ม.6 0 0 5 3 8
รวม 11 11 9 6 37
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 0 0 0 3 3
อาหารและโภชนาการ ปวช. 5 10 3 7 25
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 8 13 6 13 40
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 5 10 2 11 28
เซฟอาหารไทย 0 0 11 10 21
เซฟอาหารไทย (ทวิภาคี) 3 10 0 0 13
ธุรกิจคหกรรม ปวช. 1 11 0 0 12
ธุรกิจคหกรรม ม.6 1 2 0 0 3
การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 0 0 2 6 8
รวม 23 56 24 50 153
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  บริการอาหารและเครื่องดืม ปวช. 1 17 3 28 49
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 2 22 3 20 47
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) 1 18 2 19 40
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 4 13 2 12 31
รวม 8 70 10 79 167
รวมระดับ ปวส. 81 379 98 349 907
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3345142
วันนี้วันนี้353
เมื่อวานเมื่อวาน557
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4699
เดือนนี้เดือนนี้22623
ทั้งหมดทั้งหมด3345142
IP ของคุณคือ 3.235.11.178
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 7