ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2557-2564
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 
     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 12 163 7 122 8 141 453
การตลาด 14 63 5 36 10 47 1175
การเลขานุการ 2 20 0 27 2 27 78
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 75 45 83 69 68 386
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 32 10 0 0 0 0 42
รวม 106 331 57 268 89 283 1,134
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 10 10 10 11 1 6 48
ออกแบบ 11 16 10 11 10 4 57
คอมพิวเตอร์กราฟิก 55 35 39 32 49 18 228
รวม 71 61 59 54 60 28 333
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 3 7 4 5 1 16 36
อาหารและโภชนาการ 35 85 16 84 43 98 361
ธุรกิจอาหาร 15 27 11 27 0 0 80
การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 1 10 3 23 3 8 48
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 0 0 0 0 2 14 16
รวม 54 129 34 139 49 136 541
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 17 52 2 69 7 53 200
การโรงแรม(MiniEP) 0 0 4 31 2 25 62
การโรงแรม (ทวิภาคี) 3 26 4 32 2 32 99
การท่องเที่ยว 8 24 5 34 6 35 112
รวม 28 102 15 166 17 145 473
รวมระดับ ปวช. 259 623 165 627 215 592 2,481


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 18 118 6 113 255
การตลาด 2 22 2 31 57
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 18 27 20 28 93
การจัดการทั่วไป 0 32 1 39 72
การจัดการทั่วไป ม.6 1 25 0 0 26
การจัดการคลังสินค้า 8 30 8 26 72
รวม 47 254 37 237 575
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก ปวช. 7 5 8 2 22
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 10 10 3 6 29
รวม 17 15 11 8 51
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 0 3 0 0 3
อาหารและโภชนาการ ปวช. 9 21 5 10 45
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 6 13 8 11 38
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 3 12 5 9 29
เซฟอาหารไทย 9 5 3 10 27
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปวช. 6 14 0 11 31
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ม.6 0 3 1 2 6
รวม 33 71 22 53 179
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  บริการอาหารและเครื่องดืม ปวช. 6 29 1 15 51
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 4 21 1 19 45
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) 8 17 1 19 45
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 6 15 4 13 38
รวม 24 82 7 66 179
รวมระดับ ปวส. 121 422 77 364 984
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3566791
วันนี้วันนี้201
เมื่อวานเมื่อวาน690
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4786
เดือนนี้เดือนนี้21479
ทั้งหมดทั้งหมด3566791
IP ของคุณคือ 3.214.224.207
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 5