ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2557-2562
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 
     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ตกรุ่น รวม
พาณิชยกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 5 10 190 5 19 153 5 9 152 - - 38 495
การตลาด 2 12 70 2 10 45 2 13 47 - - 35 162
การเลขานุการ 1 3 46 1 0 39 2 2 39 - - 5 124
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 80 90 4 53 73 4 35 79 - - 168 242
ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 - - 0 2
รวม 12 105 396 12 82 310 14 59 319 - - 246 1,025
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  วิจิตรศิลป์ 1 5 13 1 8 7 1 4 5 - - 17 25
ออกแบบ 1 17 8 1 9 7 1 0 6 - - 26 21
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 64 27 2 28 24 2 29 16 - - 121 67
รวม 4 86 48 4 45 38 4 33 27 - - 164 113
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 1 2 20 1 1 6 2 1 2 - - 4 28
อาหารและโภชนาการ 4 45 115 3 32 72 3 23 57 - - 100 244
คหกรรมศาสตร์ 2 6 37 2 10 30 2 1 34 - - 17 101
รวม 7 53 172 6 43 108 7 25 93 - - 121 373
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรม 2 7 80 2 8 63 2 7 45 - - 22 188
การโรงแรม(MiniEP) 1 2 35 1 6 14 1 3 5 - - 11 54
การโรงแรม (ทวิภาคี) 1 3 40 1 9 29 1 2 19 - - 14 88
การท่องเที่ยว 1 6 40 1 7 31 1 6 29 - - 19 100
รวม 5 18 195 5 30 137 5 18 98 - - 66 430
รวมระดับ ปวช. 28 262 811 27 200 593 30 135 537 - - 597 1,941


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 เทียบโอนฯ ตกรุ่น รวม
บริหารธุรกิจ ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 4 12 125 3 5 102 - - - - - 17 227
การตลาด 1 4 38 1 2 33 - - - - - 6 71
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 42 34 2 18 30 - - - - - 60 64
การจัดการทั่วไป 1 0 35 1 0 32 - - - - - 0 67
รวม 8 58 232 7 25 197 - - - - - 83 429
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 15 8 2 19 11 - - - - - 34 19
รวม 2 15 8 2 19 11 - - - - - 34 19
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 2 0 6 1 0 2 - - - - - 0 8
อาหารและโภชนาการ 1 3 8 1 5 13 - - - - - 8 21
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 1 8 16 1 3 9 - - - - - 11 25
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 2 14 22 1 5 17 - - - - - 19 39
การบริหารคหกรรมศาสตร์ 3 2 6 2 2 8 - - - - - 4 14
รวม 9 27 58 6 15 49 - - - - - 42 107
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรมและบริการ 1 2 30 1 1 9 - - - - - 3 39
การโรงแรมและบริการ(ม.6) 1 4 25 1 5 22 - - - - - 9 47
การโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี) 1 2 19 1 2 18 - - - - - 4 37
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 1 2 13 1 3 16 - - - - - 5 29
รวม 4 10 87 4 11 65 - - - - - 21 152
รวมระดับ ปวส. 23 110 385 19 70 322 - - - - - 180 707
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3137731
วันนี้วันนี้1038
เมื่อวานเมื่อวาน1185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2223
เดือนนี้เดือนนี้15056
ทั้งหมดทั้งหมด3137731
IP ของคุณคือ 18.208.126.130
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 6