ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2554-2559
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 
     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ตกรุ่น รวม
พาณิชยกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 5 19 183 5 12 151 4 2 116 - - 33 450
การตลาด 2 14 69 2 4 54 2 1 43 - - 19 169
การเลขานุการ 2 10 62 2 1 40 2 0 34 - - 11 136
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 84 72 4 47 60 4 33 66 - - 164 198
ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 1 4 6 0 0 0 1 0 12 - - 4 18
รวม 14 131 395 13 64 305 13 36 271 - - 231 971
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  วิจิตรศิลป์ 1 16 4 1 8 82 1 1 6 - - 25 12
ออกแบบ 1 12 9 1 3 6 1 6 5 - - 21 20
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 31 28 2 26 13 1 9 16 - - 66 57
รวม 4 59 41 4 37 21 4 16 27 - - 112 89
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 2 3 14 1 1 4 2 1 6 - - 5 24
อาหารและโภชนาการ 3 29 94 3 34 64 3 11 61 - - 74 219
คหกรรมศาสตร์ 2 9 50 2 6 26 1 3 28 - - 18 104
รวม 7 41 158 6 41 94 7 15 95 - - 97 347
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรม 2 12 76 2 4 39 2 0 35 - - 16 150
การโรงแรม(MiniEP) 1 10 11 1 4 6 1 1 6 - - 15 23
การโรงแรม (ทวิภาคี) 1 11 30 1 4 25 1 1 18 - - 16 73
การท่องเที่ยว 1 13 34 1 2 25 1 3 23 - - 18 82
รวม 5 46 151 5 14 95 5 5 82 - - 65 328
รวมระดับ ปวช. 30 277 745 28 156 515 29 72 475 - - 505 1,735


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 เทียบโอนฯ ตกรุ่น รวม
บริหารธุรกิจ ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 3 41 85 3 4 98 - - - - - 5 183
การตลาด 1 3 22 1 4 34 - - - - - 7 56
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 13 60 2 15 56 - - - - - 28 116
การจัดการทั่วไป 1 1 27 1 1 14 - - - - - 2 41
รวม 7 18 194 7 24 202 - - - - - 42 396
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 16 16 2 8 12 - - - - - 24 28
รวม 2 16 16 2 8 12 - - - - - 24 28
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 0 0 0 1 1 2 - - - - - 1 2
อาหารและโภชนาการ 1 1 22 1 4 13 - - - - - 5 35
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 1 7 11 1 1 7 - - - - - 8 18
การบริหารคหกรรมศาสตร์ 1 0 3 1 1 4 - - - - - 1 7
รวม 3 8 36 4 7 26 - - - - - 15 62
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรมและบริการ 1 1 21 1 1 12 - - - - - 2 33
การโรงแรมและบริการ(ม.6) 1 7 25 1 3 15 - - - - - 10 40
การโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี) 1 0 11 1 1 9 - - - - - 1 20
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 1 1 12 - - - - - - - - 1 12
รวม 4 9 69 3 5 36 - - - - - 14 105
รวมระดับ ปวส. 16 51 315 16 44 276 - - - - - 108 591
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ปรับปรุงข้อมูล 28 มิถุนายน 2559
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418819
วันนี้วันนี้4182
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21963
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418819
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 510