ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2557-2563
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 
     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ตกรุ่น รวม
พาณิชยกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 4 8 149 5 9 150 5 17 139 0 16 34 454
การตลาด 2 12 48 2 10 48 2 9 42 3 7 34 145
การเลขานุการ 1 0 33 1 2 32 1 0 35 0 5 2 105
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 72 92 4 71 72 4 50 71 9 10 202 245
ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม 11 92 322 12 92 302 12 76 287 12 40 272 951
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  วิจิตรศิลป์ 1 10 12 1 2 8 1 7 6 3 3 22 26
ออกแบบ 1 12 13 1 15 5 1 4 5 0 2 31 25
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 50 36 2 53 21 2 25 17 8 2 136 76
รวม 4 72 61 4 70 34 4 36 28 11 7 189 130
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 1 4 5 1 1 16 1 1 6 0 0 6 27
อาหารและโภชนาการ 3 23 107 4 43 105 3 29 67 4 5 99 284
ธุรกิจอาหาร 1 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31
ดอกไม้และงานประดิษฐ์ 1 4 28 1 3 8 1 1 11 0 0 8 47
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 0 0 0 1 2 17 1 9 19 0 1 11 37
รวม 6 42 171 7 49 146 6 40 103 4 6 135 426
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรม 2 3 84 2 7 57 2 7 59 3 14 20 214
การโรงแรม(MiniEP) 1 6 36 1 2 26 1 6 14 0 0 14 76
การโรงแรม (ทวิภาคี) 1 5 35 1 3 39 1 9 29 0 0 17 103
การท่องเที่ยว 1 5 39 1 6 35 1 7 29 1 4 19 107
รวม 5 19 194 5 18 157 5 29 131 4 18 70 500
รวมระดับ ปวช. 26 225 748 28 229 639 27 183 549 31 71 666 2,007


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 ตกรุ่น รวม
บริหารธุรกิจ ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การบัญชี 4 8 122 4 12 121 0 1 20 244
การตลาด 1 2 32 1 4 37 0 0 6 69
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 24 32 2 39 27 1 0 64 59
การจัดการทั่วไป 1 1 38 1 0 31 0 2 1 71
เลขานุการ 1 7 28 0 0 0 0 0 7 28
รวม 9 42 252 8 55 216 1 3 98 471
ศิลปกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 16 12 2 11 6 0 0 27 18
รวม 2 16 12 2 11 6 0 0 27 18
คหกรรม ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 0 0 0 1 0 3 0 1 0 4
อาหารและโภชนาการ 1 6 11 1 3 8 0 1 9 20
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 1 9 15 1 6 14 0 0 15 29
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 1 5 13 1 2 12 0 0 7 25
เซฟอาหารไทย (ทวิภาคี) 1 3 11 1 12 10 0 0 15 21
การบริหารคหกรรมศาสตร์ 2 3 15 1 2 6 0 0 5 21
รวม 6 26 65 6 25 53 0 2 51 120
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
  การโรงแรมและบริการ 1 1 20 1 3 28 1 4 4 49
การโรงแรมและบริการ(ม.6) 1 2 27 1 3 20 0 0 5 47
การโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี) 1 1 18 1 2 19 0 0 3 37
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 1 4 16 1 2 12 0 1 6 29
รวม 4 8 81 4 10 79 1 2 19 162
รวมระดับ ปวส. 21 92 410 20 101 354 2 7 195 771
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3274266
วันนี้วันนี้25
เมื่อวานเมื่อวาน954
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6567
เดือนนี้เดือนนี้25441
ทั้งหมดทั้งหมด3274266
IP ของคุณคือ 3.238.107.166
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 30