งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางฤดี เพชรมณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางศุภธิดา จันทร์เกิด /strong>
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสาริษา โรยทองคำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมวดี ทองโอ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและ ตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418785
วันนี้วันนี้4148
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21929
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418785
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 518