ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานยานพาหนะ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานยานพาหนะ
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานยานพาหนะ
   
นายจตุรภัทร บุญพร้อม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
   
นายสิทธิพร คมขำ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
   
นายอนันต์ ปาณี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวววรินทร จันทรชิต
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นางอสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวกมลทิพท์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวนวพร เอกจินดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวนภสร ราชธานี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานทะเบียน - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
   
นางจริยา มณีโรจน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานทะเบียน
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวกมลนภัช กระมล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวันวิสา พิชผล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
   
นางสาวเนตรนพิศ จินโนภาส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานอาคารสถานที่ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานอาคารสถานที่
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิชัย สาระทิพย์
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
   
นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
   
นางสุภาพร จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางปรานอม ทองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางกรรณิกา นาคเสนา
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสารภี ช่วยทอง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสาวชนิง ข้อหลัก
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางบังอร บุญทัด
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909416
วันนี้วันนี้291
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5066
เดือนนี้เดือนนี้14868
ทั้งหมดทั้งหมด2909416
IP ของคุณคือ 3.209.80.87
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 6