ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานทะเบียน - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
   
นางจริยา มณีโรจน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวนภสร ราชธานี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
   
นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานอาคารสถานที่ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิชัย สาระทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลหมวดสถานที่
   
นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
ตำแหน่ง : ช่างเหล็ก
   
นางสุภาพร จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางปรานอม ทองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
   
นางกรรณิกา นาคเสนา
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
   
นายชัชกรณ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
   
นางมารศรี เรืองฤทัย
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสารภี ช่วยทอง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานพัสดุ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรวิสรา สุทธิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
   
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นายจตุรภัทร บุญพร้อม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
   
นายสิทธิพร คมขำ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นางสาวสุวคลธ์ ดำเพ็ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นางสาววรรณภา เพ็ชรราม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นางสาวพงษ์ผกา สัญจร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1271775
วันนี้วันนี้89
เมื่อวานเมื่อวาน458
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1437
เดือนนี้เดือนนี้42844
ทั้งหมดทั้งหมด1271775
IP ของคุณคือ 54.80.217.80
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 33