ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวววรินทร จันทรชิต
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวชุติมา ชินวาณิชย์กุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาววันวิสา พิชผล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นางสาวนวพร เอกจินดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์
   
นายพลากร สุวรรณบำรุง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานทะเบียน - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
   
นางจริยา มณีโรจน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานทะเบียน
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวกมลนภัช กระมล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวันวิสา พิชผล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
   
นางสาวมนัสสินี สัญจร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
   
นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานอาคารสถานที่ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานอาคารสถานที่
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิชัย สาระทิพย์
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
   
นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
   
นางสุภาพร จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางปรานอม ทองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางกรรณิกา นาคเสนา
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นายพัฒน์ธณศักดิ์ ทองคำพสิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
   
นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสารภี ช่วยทอง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานพัสดุ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรวิสรา สุทธิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
   
นางชนานิศ มีพฤกษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานพัสดุ
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นางสาวธนพร พรหมกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นายเมธาสิทธื์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นางสาวกาญจนา นิลงาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2299752
วันนี้วันนี้1714
เมื่อวานเมื่อวาน2544
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1714
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด2299752
IP ของคุณคือ 54.80.87.62
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 373