งานบริหารทั่วไป

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาววารินันทน์ องอาจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวรังศิมา นุ่มคง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
ตำแหน่ง :คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานบริหารทั่วไป

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงาน ให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. เก็บรวบรวม และจัดทำระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 14 พฤษภาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3137748
วันนี้วันนี้1055
เมื่อวานเมื่อวาน1185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2240
เดือนนี้เดือนนี้15073
ทั้งหมดทั้งหมด3137748
IP ของคุณคือ 18.208.126.130
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 14