งานการเงิน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานการเงิน - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางปราณีต เนตรพุกกณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานการเงิน
   
นางศรีไพร ภาราทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานการเงิน
   
นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงิน
   
นางกาญจนา ไชยมุสิก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานการเงิน

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานการเงิน

1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก–จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 26 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2715080
วันนี้วันนี้43
เมื่อวานเมื่อวาน413
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้43
เดือนนี้เดือนนี้4791
ทั้งหมดทั้งหมด2715080
IP ของคุณคือ 35.175.190.77
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 8