งานการเงิน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานการเงิน - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจีรพรรณ โยธาปาน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน
   
นางสุจวน แข่งขัน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานการเงิน
   
นางศรีไพร ภาราทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานการเงิน
   
นางปราณีต เนตรพุกกณะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
นางรัชนีกร จันทร์เดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานการเงิน
   
นางกาญจนา ไชยมุสิก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานการเงิน

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานการเงิน

1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก–จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

665008
วันนี้วันนี้411
เมื่อวานเมื่อวาน4607
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้39487
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด665008
IP ของคุณคือ 54.92.201.232
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 44