งานอาคารสถานที่

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานอาคารสถานที่ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
ติดต่อ : 108
   
นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายชนะสิน สังข์ด้วง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานอาคารสถานที่

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 9 มีนาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3391015
วันนี้วันนี้282
เมื่อวานเมื่อวาน1200
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2622
เดือนนี้เดือนนี้17959
ทั้งหมดทั้งหมด3391015
IP ของคุณคือ 3.230.143.40
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 11