งานอาคารสถานที่

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานอาคารสถานที่ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานอาคารสถานที่
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
   
นายวิชัย สาระทิพย์
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
   
นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
   
นางสุภาพร จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางปรานอม ทองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นางกรรณิกา นาคเสนา
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
   
นายพัฒน์ธณศักดิ์ ทองคำพสิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
   
นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสารภี ช่วยทอง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสาวนฤมล รามกิจ
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   
นางสาวปภาดา แสงแก้ว
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานอาคารสถานที่

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2865252
วันนี้วันนี้535
เมื่อวานเมื่อวาน741
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2014
เดือนนี้เดือนนี้15132
ทั้งหมดทั้งหมด2865252
IP ของคุณคือ 35.173.48.224
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 9