งานพัสดุ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานพัสดุ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรวิสรา สุทธิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
   
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
   
นายจตุรภัทร บุญพร้อม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
   
นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
   
นายสิทธิพร คมขำ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นางสาวสุวคลธ์ ดำเพ็ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นางสาววรรณภา เพ็ชรราม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)
   
นางสาวพงษ์ผกา สัญจร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานพัสดุ

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่วยพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการประจำปี
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

239699
วันนี้วันนี้172
เมื่อวานเมื่อวาน305
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2385
เดือนนี้เดือนนี้6588
ทั้งหมดทั้งหมด239699
IP ของคุณคือ 54.81.79.128
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 31