ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
นายธีรพล ทองเพชร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
นางนริศรา ปทะวานิช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
นายสามารถ เนียมมุณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   

 

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานความร่วมมือ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ
   
นางวราภรณ์ เยาว์แสง
ตำแหน่ง :คณะทำงานงานความร่วมมือ
   
นางสาวจันตนา ศฤงคาร
ตำแหน่ง :คณะทำงานงานความร่วมมือ
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง :คณะทำงานงานความร่วมมือ
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง :คณะทำงานงานความร่วมมือ
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
   
นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง :คณะทำงานงานความร่วมมือ
   
นายทศพร ชูราศรี
ตำแหน่ง :คณะทำงานงานความร่วมมือ
   

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานข้อมูลสารสนเทศ
   
นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานข้อมูลสารสนเทศ
   
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานข้อมูลสารสนเทศ

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานวางแผนและงบประมาณ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจริยา มณีโรจน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวางแผนและงบประมาณ
   
นางสาวจันตนา ศฤงคาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวางแผนและงบประมาณ
   
นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวางแผนและงบประมาณ
   
นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวางแผนและงบประมาณ
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวางแผนและงบประมาณ
   
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวางแผนและงบประมาณ
   
นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวางแผนและงบประมาณ
   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3247032
วันนี้วันนี้993
เมื่อวานเมื่อวาน935
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3779
เดือนนี้เดือนนี้28439
ทั้งหมดทั้งหมด3247032
IP ของคุณคือ 18.210.11.249
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 16