งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางสาวรวิสรา สุทธิ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางชนานิศ มีพฤกษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางสาวกมลนภัช กระมล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานข้อมูลสารสนเทศ
   
นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานข้อมูลสารสนเทศ
   
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานข้อมูลสารสนเทศ
   
นายอำพล ขนุนนิล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 11 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909382
วันนี้วันนี้257
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5032
เดือนนี้เดือนนี้14834
ทั้งหมดทั้งหมด2909382
IP ของคุณคือ 3.209.80.87
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 5