งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - ฝ่ายวิชาการ

นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาววาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางจันทนา ทวีชาติ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
Mrs. Dece Dale Gumban
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวอาภรณ์ ปิ่นวงศ์เพชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418808
วันนี้วันนี้4171
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21952
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418808
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 519