งานวัดผลและประเมินผล

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานวัดผลและประเมินผล - ฝ่ายวิชาการ

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
   
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวกมลนภัช กระมล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวจันตนา ศฤงคาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวธนพร พรมหมกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางกัลยา อินทสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานวัดผลและประเมินผล

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 11 มิถุนายน 2652

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909383
วันนี้วันนี้258
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5033
เดือนนี้เดือนนี้14835
ทั้งหมดทั้งหมด2909383
IP ของคุณคือ 3.209.80.87
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 9