งานวัดผลและประเมินผล

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานวัดผลและประเมินผล - ฝ่ายวิชาการ

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
   
นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางศรีไพร ภาราทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวศุภธิดา จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุทธิกาญจน์ โรยทองคำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาววิมล สุพรรษดิษฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุวิกรานต์ เจริญวานิชยกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวยศวดี หงส์พิริยะกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานวัดผลและประเมินผล

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418806
วันนี้วันนี้4169
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21950
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418806
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 526