แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธีรพล ทองเพชร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)  ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
   
นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : กศ.บ.(สังคมศึกษา) วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
   
นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : วท.บ.(จิตวิทยา)
   
นางจารุวรรณ อมรกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : ค.บ.(นาฎศิลป์) ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
   
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) รป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)
   
นายเสรี จำเนียร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ(คศ.2)
การศึกษา : ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
   
นายสามารถ เนียมมุณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
   
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์) ศษ.ศ.(สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา)
   
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
ตำแหน่ง : ครู(คศ.1)
การศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   
นางสมควร ปานโม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : วทบ.(คณิตสาสตร์) กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร์ พท.บ(แพทย์แผนไทยบัณฑิต)
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : ครู(คศ.1)
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี)
   
นางสุมนัส คล้ายเพชร

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)
   
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล 
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษษ : ศศ.บ.(ปรัชญา)
   
นางรุ่งนภา หนูเพชร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : กศ.บ.(พลศึกษา)
   
นางนริศรา ปทะวานิช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : วท.บ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)  ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
   
นางสาวชุติมา ชินวาณิชย์กุล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา :ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน)
   
นางสาวววรินทร จันทรชิต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) 
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ.(พลศึกษา)
   
นางสาวสิริกานต์ แก้วนุ่น
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัญฑิต)
   
นางสาวนัฐญา โกรณฑ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
   
นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)
   
นางสาวพจชนาวรรณ แท่นประมูล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : กค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
Miss Dece Dalez Gumban
ตำแหน่ง : Teacher.
การศึกษา : Bachelor of Science in Nursing  B.S. Education (Biological Science).
   
Miss Tshering dema
ตำแหน่ง : Teacher.
การศึกษา : Bachelor of Commerce.
   
Miss Sylivia Namayega
ตำแหน่ง : Teacher.
การศึกษา : Bachelor Degree in Education.
   
 alt=
Miss.Zhang Yang yang
ตำแหน่ง : Teacher.
การศึกษา  : Bachelor Chinese language and Literature

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

665011
วันนี้วันนี้414
เมื่อวานเมื่อวาน4607
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้39490
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด665011
IP ของคุณคือ 54.92.201.232
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 65