แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธีรพล ทองเพชร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)  ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
   
นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : กศ.บ.(สังคมศึกษา) วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
   
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) รป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)
   
นายสามารถ เนียมมุณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
   
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์) ศษ.ศ.(สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา)
   
นางสมควร ปานโม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : วทบ.(คณิตสาสตร์) กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร์ พท.บ(แพทย์แผนไทยบัณฑิต)
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)  ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ(คศ.2)
การศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
   
นางสาววิภาพร ยอดอุดม
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : 
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี)
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : กศ.บ.(พลศึกษา)
   
นางนริศรา ปทะวานิช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : วท.บ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)  ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
   
นางสาวววรินทร จันทรชิต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) 
   
นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษษ : ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)
   
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล 
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษษ : ศศ.บ.(ปรัชญา)
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ.(พลศึกษา)
   
นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)
   
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ.(คณิตศาสตร์)
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
 alt=
นางสาวนวพร เอกจินดา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา:ศศบ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม) ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
   
Miss Zhai Yang Yang
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา :
   
Mr.Godfrey James Ibarra
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา :
   
นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา :
   
นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา :
   
Mr.Njem Derrick
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา :

ปรับปรุงข้อมูล 22 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2715080
วันนี้วันนี้43
เมื่อวานเมื่อวาน413
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้43
เดือนนี้เดือนนี้4791
ทั้งหมดทั้งหมด2715080
IP ของคุณคือ 35.175.190.77
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 7